Auto Frog

Projekt logo oraz etykiety produktowej.