Medpharma

Projekt logo oraz opracowanie identyfikacji wizualnej.